Bepalingen privé-muziekonderwijs

 

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEVEN VAN PRIVÉ-MUZIEKONDERWIJS

 

Artikel 1

Binnen mijn lespraktijk maak ik gebruik van lesovereenkomsten,hierin zal in overleg met de leerling een bepaalde lesperiode worden vastgelegd.

Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die vier lessen bevat. Dit houdt in, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en de leerling op deze lessen recht heeft.

 

Artikel 2

Bekijk de pagina ‘vakantierooster’ voor de exacte vakantieplanning

 

Artikel 3

Het totaal verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand door het aantal te geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de lesprijs. Het totaal verschuldigde bedrag zal in maandelijkse termijnen worden voldaan  Het aantal lessen, de lesprijs en het aantal betalingstermijnen zijn in de overeenkomst vastgelegd. Voor elk termijn ontvangt u maandelijks een factuur.

 

Artikel 4

Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken les, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die periode. Na acht gemiste lessen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid gedurende een aaneengesloten verzuimperiode, daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen lesgeld meer verschuldigd.

 

Artikel 5

Bij verzuim van de docente wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen doorbetaald te worden. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

IMG_6691